Vrijwillgerswerk Mayim

Oprichtster Michelle Rutten ondersteunt tientallen initiatieven binnen haar werkgebied. Teveel om op te noemen. Hieronder een selectie.

- Voorzitter cliëntenraad revalidatiecentrum De Trappenberg.
www.trappenberg.nl

- Bestuurslid Fonds voor Bijzondere Noden (Marketing en Communicatie).
www.bijzonderenodenalmere.nl

- Medeoprichter Stichting de KIP en het EI. Ontwikkelen nieuwe instrumenten en methoden voor mensen met een grote afstand tot de maatschappij.
www.stichtingdekipenhetei.nl

- Almeers comité Prokkeltweedaagse.
Landelijke aandacht voor verstandelijk gehandicapten. Medeorganisator.
www.prokkel.nl

- Rode Kruisgala Almere. Coördinator evenement.
www.rodekruisalmere.nl

- WMO-C , Raadslid cliëntenadviesraad Wet Maatschappelijke ondersteuning Almere.
www.WMOC-almere.nl

- Brainstormwerkgroep Integratie in de Wijk, i.s.m. Triade, 's Heerenloo, Mantelzorg en
vrijwilligerscentrale Almere, Stichting Abri.


- Stichting Breinstorm Zuiderzeeland, denktank voor stedelijke innovatie en sociale cohesie, bestuursondersteuning
www.breinstorm.org

- Almere 2018. Het Almeerse initiatief om de stad in 2018 Culturele Europese Hoofdstad te maken. Taakgroep gehandicapten en jongeren
www.almere2018.eu