Stagekansen voor jonge talenten.
Cursus voor stagebegeleiders

Hoe benader je jonggehandicapten in deze nieuwe tijd? Wat hebben zij specifiek nodig? In workshops ‘eigenwijs’ leer je als ouder en leerkracht ingangen te ontwikkelen die aansluiten op een participatief arbeidsleven.

 

Bijzondere talenten vragen bijzondere expertise

Bijzondere talenten vragen bijzondere expertise en benaderingswijzen, waarbij Mayim  gebruik maakt van de natuurlijkheid, creativiteit, intuïtie en de wijsheid van de jonggehandicapte. Deze methodiek brengt meer arbeidsvreugde en zingeving, rust, wederzijds begrip en energie en sluit aan op de mogelijkheden van de gehandicapte jongere in het arbeidsproces. Mayim werkt samen met ervaren stagebegeleiders van o.m. ZML en Mytylscholen.

 

Wajong en PGB

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. De kosten van arbeidstoeleiding kunnen bekostigd worden uit vele potjes en fondsen. Ook werkgevers hebben ruimte voor mogelijkheden om subsidie te krijgen. 

 

De verdieping

IRO :
Wat is voor IRO; In een Individueel Re-integratie Overeenkomst die je afsluit met jouw coach leg je het stappenplan voor jouw toekomst vast. Na goedkeuring van het UWV kunnen we hier samen mee starten.

De JOBCOACH werkt voor jou. Hij/zij begeleidt jou op je werkplek.

UWV :
Het UWV is de instantie waar jij je uitkering (WAJONG, WW, etc. van onvangt.

PGB :
Het Persoons Gebonden Budget is een (drie)maandelijkse bedrag dat je ontvangt nadat je hiervoor via het CIZ (indicatieorgaan) een indicatie hebt gekregen. Met een PGB kies je zelf uit wie en wat er geregeld moet worden op het gebied van ondersteunende en activerende begeleiding.

Begeleiding :

Nadat een persoon met een beperking (veelal na middelbare school) een baan gevonden heeft ontstaan er na een kortere tijd vaak een zwart gat. De school is niet meer actief betrokken bij deze persoon en de werkgever heeft geen contact meer met de school of het re-integratiebedrijf/UWV enzovoort. Onze BEGELEIDING ziet erop toe dat juist in die 1e paar jaren er wel degelijk contact blijft bestaan en dat op deze manier de voortgang en ontwikkeling(en) goed in de gaten gehouden worden.

Cursus :
De cursus voor stagebegeleider/werkgevers wordt gegeven door ervaringsdeskundigen.