Voor mensen met een handicap.

Voor mensen met een handicap die op zoek zijn naar werk verzorgt Mayim arbeidstoeleiding en zogeheten reïntegratietrajecten (IRO). Naast persoonlijke coaching geven de mensen achter Mayim ook cursussen over weerbaarheid, veerkracht en empowerment. Regelmatig vindt er aan groepen de workshop ‘Veerkracht’ plaats.

De sterrenfabriek. Wat is jouw talent?

Je bent zonder werk, door chronische ziekte, arbeidsongeschiktheid of handicap. Deze situatie heeft je leven grondig veranderd en je wilt weer passend werk vinden, aansluitend bij je talenten en rekening houdend met je beperkingen. Omdat je niet zomaar een baantje zoekt, maar echt wilt onderzoeken wat de beste weg is voor jou kies je voor een individueel reïntegratietraject (IRO) of een andere wijze van arbeidstoeleiding.

Planmatig. De eerste stap.

De eerste stap is afscheid nemen van je verleden en onderzoeken van je talenten en drijfveren. Dit gebeurt door coachingsgesprekken. Na een paar gesprekken heb je helder wie  je bent en wat je kunt. De volgende stap is het inventariseren van wensen op het gebied van werk. Wat wil ik nu precies en bij welke organisatie kan ik een functie vinden die daarbij aansluit? De antwoorden op deze vragen vormen je loopbaanplan, dat uitgangspunt is voor de arbeidsmarktoriëntatietraining. De laatste fase van het traject is het netwerken. Een traject waarbij we je persoonlijk ondersteunen om een geschikte functie te vinden bij een goede  werkgever.