Neem contact met ons op
Introductie
De boksring
Workshop
Cursus
Veranderproces
Humor
Achtergrond
D.N.A.
adviesprojectde kracht van kietelenbelemmeringenexperimenteren

Totaalbenadering

Vraagsturing is geen op zichzelf staande verandering of instrument. Het vereist ook een andere verhouding tussen overheid, publieke dienstverlening en burger. Dit heeft gevolgen voor alle betrokken partijen. Het vergt een totaalbenadering en een veranderprogramma voor allen. De Gelukkige Ambtenaar® pakt ook graag het gehele traject op. Een intakegesprek is altijd gratis.

Burgers veranderen?

Burgers zullen steeds vaker en op meer terreinen worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid en initiatief. Vraagsturing is een middel voor burgers om hun belang, betrokkenheid en zeggenschap in de publieke ruimte te effectueren. Dat kan zijn in de eigen woon- en bedrijfsomgeving, de zorginstelling waar ze verblijven of in de onderwijsinstelling. Wanneer de burger rechtstreeks publieke diensten afneemt, moet hij geholpen worden in het formuleren van zijn wensen en het maken van keuzes. Daartoe zal een specifiek extern burgercommunicatieprogramma rondom deze vorm van burger-empowerment moeten worden ontwikkeld.

Publieke Dienstverleners veranderen?

Door toepassing van vraagsturing gaan publieke dienstverleners op een andere manier werken. Burgergericht werken wordt de norm; dienstverleners zullen daarom - nog - meer als maatschappelijke ondernemers moeten gaan optreden. Dit vraagt ook om een kaderstellende overheid die speelveld en spelregels vaststelt.

Naast training en opleiding vergt dit een motiverend intern communicatieprogramma met de juiste mediamix. De Gelukkige Ambtenaar® werkt samen met gerenommeerde communicatiespecialisten en adviseurs.

Overheden veranderen?

Wanneer rijk, provincie(s) en/of gemeente(n) burgers meer zeggenschap geven, zal de consequentie daarvan ook doorwerken op toezicht, verantwoording en bedrijfsvoering van deze overheidsorganisaties.

Vraagsturing is redeneren vanuit de eindgebruiker. Overheden worden daardoor meer netwerkorganisaties die zich richten op een optimale dienstverlening aan de burger. Ook toezicht en verantwoording moeten daarop aangepast worden. Ruimere bevoegdheden van bijvoorbeeld gemeenten in de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) bieden veel mogelijkheden tot vraaggestuurd werken.

De Regelambtenaar